Start

Samverkan kring energigrödor, slam och aska i kretslopp - Gässlösa, Borås
Avloppsverket Gässlösa i Borås. Härifrån kommer slam (rötat avloppsslam) användas för att gödsla energigrödeodlingen.

Energigrödor, slam och aska i kretslopp

Välkommen till webbplatsen för projektet Samverkan kring energigrödor, slam och aska i kretslopp. Idén med det här samverkansprojektet är att utveckla och tillämpa en modell i full skala där energigrödor, slam (rötat avloppsslam) och aska ingår i ett kretslopp.

I arbetet ingår att etablera en energigrödeodling, där nytta och konsekvenser ur alla parters perspektiv ska utvärderas. Odlingen kommer att gödslas med slam och aska från Borås Energi & Miljö som ska ersätta handelsgödsel i så stor omfattning som möjligt. Råvaran ska skördas och levereras som bränsle till kraftvärmeverket i Borås.

Detta projekt är ett samarbete mellan RISE Research Institutes of Sweden, Borås Energi & Miljö, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Lundby Maskinstation i Trädet samt Luleå Tekniska Universitet.

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.