Anläggning av 20 hektar rörflensodling

Här kan du följa anläggning och utveckling av rörflensodlingen på 20 hektar i Marieberg.

Arbetet med att dika, dränera och anlägga en rörflensodling påbörjades sommaren 2017

Marken innan restaurering och anläggning av rörflensodling, 2017-07-13
Marken innan restaurering och anläggning av rörflensodling, 2017-07-13
Förberedelse, kalkning, 2017-07-19
Förberedelse, kalkning, 2017-07-19
Förberedelse, dränering, 2017-07-21
Förberedelse, dränering, 2017-07-21
Förberedelse, dikning, 2017-07-22
Förberedelse, dikning, 2017-07-22
Sådd av rörflen 17 kg frö/ha, 2017-08-02
Sådd av rörflen 17 kg frö/ha, 2017-08-02
Sådd av rörflen 17 kg frö/ha, 2017-08-02
Sådd av rörflen 17 kg frö/ha, 2017-08-02
Rörflen, v 42 2017
Rörflen 2017-08-20
Rörflen, v 42 2017
Rörflen 2017-09-22
Rörflen, v 42 2017
Rörflen 2017-12-07
Fredrik Johansson framför rörflensodling, 2019-06-14
Rörflenet ca 60 cm 2019-06-14
Rörflen 2019-06-14
Rutförsök med aska hösten 2019.
Rörflen april 2020.
Skörd av rörflen med rundbalspress april 2020.
Skörd av rörflen april 2020. Blev 82 rundbalar.
Rörflen juni 2020.

Bränsleanalyser 2019:
Rörflen 1_177-2019-05120029_01
Rörflen 2_177-2019-05120030_01

Bränsleanalyser 2020:
Rörflen_177-2020-04270559_01
Test med Pistenbully Greentech